پکیج های خرید ممبر واقعی تلگرام به روش ادد اجباری
۱۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۲۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۵۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۱۰۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا
تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تتحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما
ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه/td> ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
59,000 تومان 118,000 تومان 295,000 تومان 590,000 تومان