پکيج هاي خريد ممبر واقعي تلگرام به روش ناتیفیکشن
۱۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۲۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۵۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
۱۰۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا
تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت تتحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما
ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه/td> ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
110,000 تومان 220,000 تومان 550,000 تومان 1,110,000 تومان