پکیج های خرید ممبر برای گروه تلگرام
۱۰۰ ممبر گروه
۲۰۰ ممبر گروه
۵۰۰ ممبر گروه
۱۰۰۰ ممبر گروه
کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا کیفیت بالا
تحویل در کمتر از ۶ ساعت تحویل در کمتر از ۶ ساعت تحویل در کمتر از ۶ ساعت تحویل در کمتر از ۶ ساعت
بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما بدون نیاز به دسترسی اکانت شما
ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه ضمانت برگشت وجه/td> ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
7,000 تومان 10,000 تومان 20,000 تومان 35,000 تومان